Profil Dziecka

Jak dodać profil dziecka na stronie WWW?
  Zaloguj się na stronie: https://my.safekiddo.com Kliknij na 'Dodaj nowy profil' ...
Fri, 9 Sep, 2016 at 4:08 PM
Jak usunąć profil dziecka na stronie WWW?
Aby usunąć profil dziecka zaloguj się na stronie: https://my.safekiddo.com Następnie wybierz profil dziecka.   Kliknij na zakła...
Fri, 2 Sep, 2016 at 12:06 PM