Aby wyłączyć ochronę SafeKiddo wejdź w menu przeglądarki.Kliknij "tak"Wprowadź PINAplikacja została usunięta z urządzenia dziecka.

Następnie usuń konto praca.Pozostawienie konta praca na urządzeniu dziecka spowoduje

brak dostępu do Sklepu i przeglądarek internetowych.Wejdź w ustawienia urządzenia dziecka

Kliknij na "praca"Kliknij na "SafeKiddo"Kliknij "Usuń"
Kliknij "usuń"Po odinstalowaniu aplikacji Safekiddo i usunięciu konta praca

następuje odblokowanie przeglądarek internetowych i Sklepu.