Aby zmienić hasło zaloguj się na stronie: https://my.safekiddo.com

Kliknij na 'Ustawienia konta'
Wybierz zakładkę 'Hasło'.

Wprowadź bieżące hasło do konta, kolejno wprowadź nowe hasło.

Po wprowadzonych zmianach kliknij 'Zapisz zmiany'.