Aby usunąć profil dziecka zaloguj się na stronie: https://my.safekiddo.com

Następnie wybierz profil dziecka. 

Kliknij na zakładkę 'Ustawienia' następnie 'Usuń profil'.


Wybierz 'Usuń profil'
Profil Twojego dziecka został usunięty.