Zaloguj się na stronie: https://my.safekiddo.com

Wybierz profil dziecka.

Następnie kliknij na "Ustawienia aplikacji" przejdź do zakładki "Ustawienia urządzeń" gdzie zablokujesz przywrócenie ustawień fabrycznych na urządzeniu dziecka.

Po wprowadzonych zmianach kliknij "Zapisz"