Aby odinstalować i wyłączyć ochronę SafeKiddo

przejdź do menu w przeglądarce aplikacji


Kliknij 'Ustawienia' SafeKiddo

Kliknij 'Tryb rodzica'

Aby przejść dalej, podaj PIN.

Kliknij 'Wyloguj i wyłącz ochronę'

Czy chcesz kontynuować?
Ochrona rodzicielska zostanie wyłączona

na tym urządzeniu. Upewnij się, że urządzenie
jest podłączone do internetu.

Kliknij 'Wyluoguj'