Aby dokonać konfiguracji profilu dziecka na
urządzeniu mobilnym kliknij 'Zaloguj'

Wprowadź:

  • E-mail rodzica
  • Hasło

Kliknij 'Zaloguj'
Wybierz profil dziecka i przypisz go do tego urządzenia.


Kliknij 'Dalej'

W kolejnym oknie kliknij 'Zainstaluj' aby

zainstalować profil konfiguracyjny.


Jeżeli twoje urządzenie posiada kod blokady, będziesz

musiał go wprowadzić przed zainstalowaniem profilu.

Kliknij 'Uruchom'
Kliknij 'Instaluj'

Wprowadź kod urządzenia.

Kliknij 'Instaluj'

Zdalne zarządzanie
Czy ufasz źródłu tego certyfikatu i chcesz

zarejestrować iPhone'a do zarządzania zdalnego?

Kliknij 'Zaufaj'

Profil został zainstalowany.

Profil ten pozwala między innymi na zablokowanie dostępu

do innych przeglądarek, na przykład Safari.