Aby ustawić SafeKiddo jako administratora

urządzenia kliknij w Ustawienia urządzenia


 


Następnie wybierz "Zabezpieczenia"

Kliknij na "Administratorzy urządzenia"Kliknij na "SafeKiddo"

Administrator urządzenia został ustawionyUstawianie administratora jest konieczna, ponieważ
zapobiega wyłączeniu i odinstalowywanie aplikacji.